NỔI BẬT

Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker

Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker là hãng nổi tiếng thế giới. Được sử dụng chuyên làm kín hộp nhồi cho trục máy bơm, nắp nồi hơi và ty van.

036 900 5152
Chat Zalo Chat Messenger