• Dây tết chèn

    Dây tết chèn

    Dây tết chèn được sản xuất với nhiều nguyên liệu khác nhau như Teflon, Graphite, ...

    Xem Thêm
Sợi dây ceramic chịu nhiệt.

Dây ceramic chịu nhiệt

Bài Viết Gần Đây

Bẫy hơi phao Yoshitake TSF-11 của Nhật

Bẫy hơi phao yoshitake TSF-11F

Bẫy hơi phao Yoshitake là thiết bị nhiệt dùng để xả lượng nước ngưng tụ trên hệ thống hơi sau đó xả ra sẽ phải được bơm cấp lại vào lò hơi. Dùng các bẫy hơi và bơm hồi lưu giúp giảm lượng hơi tiêu thụ và giúp tiết kiệm ...

Xem Thêm

Bẫy hơi đồng tiền

Bẫy hơi dạng đồng tiền Yoshtiake

Bẫy hơi đồng tiền Yoshitake là thiết bị cần thiết. Khi bẫy hơi bị hư hỏng thì toàn bộ hệ thống cung cấp nhiệt không thể hoạt động. Bẫy hơi đĩa nhiệt động lực học Spirax Sarco hoạt động xả nước ngưng liên tục theo chu kỳ. Việc mở và đóng cửa ...

Xem Thêm

Van an toàn hơi nóng

Van an toàn hơi nóng

Trong quá trình làm việc van an toàn hơi nóng luôn ở trong trạng thái đóng còn ở tình trạng mở khi áp suất đầu vào có giá trị cao hơn giá trị định mức đã được cài đặt sẵn nhằm để phần chất lỏng chảy qua van về thùng ...

Xem Thêm