Classic Layout

Ống Teflon PTFE dẫn hóa chất.

Ống Teflon chịu hóa chất

Ống Teflon chịu hóa chất cung cấp độ bôi trơn có bề mặt không dính giúp tạo điều kiện cho dòng chảy và loại bỏ sự tích tụ của môi trường. Sử dụng nhiệt độ cao, kháng hóa chất, khả năng tương thích sinh học, và dung sai được đúc …

Read More »