Classic Layout

Bẫy hơi đồng tiền loại đĩa TD-10NA

Bẫy hơi đồng tiền

Bẫy hơi đồng tiền Yoshitake là thiết bị cần thiết. Khi bẫy hơi bị hư hỏng thì toàn bộ hệ thống cung cấp nhiệt không thể hoạt động. Bẫy hơi đĩa nhiệt động lực học Spirax Sarco hoạt động xả nước ngưng liên tục theo chu kỳ. Việc mở và đóng cửa …

Read More »