Gioăng Kim Loại, Spiral Wound Gasket

Gioăng Kim Loại sử dụng rộng rãi các đường ống dẫn kết nối mặt bích mà nhiệt độ, áp suất, rung động vượt quá khả năng của các vật liệu kết nối thông thường.

Chuyên cung cấp bán gioăng lá thép xoắn inox 1 vành chịu nhiệt

Các miếng đệm gioăng lá thép xoắn inox 1 vành chịu nhiệt xoắn ốc bao gồm một dải chữ V hình kim loại được quấn vào một xoắn ốc. Do đó nó được gọi là vòng đệm, vòng xoắn ốc. Thông thường các lớp kim loại được cách nhau bằng một …

Read More »