Gioăng Chì, Graphite Gasket sheet

Vật liệu tấm gioăng đệm làm kín của graphite chì chịu nhiệt cao phù hợp cho việc sử dụng từ -200 ° C đến 600 ° C và có tính chống lại một loạt các hóa chất.