Gioăng Cao Su, Rubber Gasket

Gioăng Cao Su, Rubber Gasket

Cao su chịu dầu NBR

Cao su chịu xăng dầu NBR

Cao su chịu dầu NBR có khả năng phục hồi nên là vật liệu hữu ích cho phòng thí nghiệm dùng một lần để làm sạch. Như găng tay kiểm tra hoặc cắt làm gioăng tấm làm kín mặt bích cho van kitz sử dụng cho dầu diesel. Cao su tấm nitril NBR …

Read More »