Bẫy Hơi, Steam Trap Yoshitake Amstrong

Steam Trap Yoshitake có cấu tạo ngăn không cho hơi nước đi qua đó là chu kỳ đóng của bẫy hơi. Khi bẫy hơi xả nước ngưng ra ngoài môi trường, đó là chu kỳ mở.