TIN TỨC
Thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Gtel (Gtel TSC)  (5/6/2008)
Ngày 05 tháng 06 năm 2008, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Gtel (Gtel TSC) đã chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025176 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty gồm: (i) Kinh doanh, cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; (ii) Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; và (iii) Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
In In ra