b / Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker

Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker

Dây Tết Chèn, Compression Gland Packing James Walker là hãng nổi tiếng thế giới. Được sử dụng chuyên làm kín hộp nhồi cho trục máy bơm, nắp nồi hơi và ty van.

Dây tết chèn

Dây tết chèn

Dây tết chèn được sản xuất với nhiều nguyên liệu khác nhau như Teflon, Graphite, PTFE, Aramid, cotton rồi bện lại cho thật chặt. Sau đó chúng được ngâm qua chất bôi trơn silicone nhằm giảm lực ma sát cho các thiết bị khi sử dụng. Ứng dụng để làm kín trong ...

Xem Thêm